Program

Nabízíme rozmanité aktivity pro všestranný rozvoj vašeho dítěte.

Angličtina

Děti se zábavnou a hravou formou výuky seznamují se základy angličtiny.

Sportovní

plavání, sporty v přírodě, pohybové hry, tanec atd.

Děti si osvojují nové pohybové a sen­zo­mo­to­ric­ké dovednosti, správné držení těla, správnou chůzi, poznávají vlastní pohybové dovednosti a pohybové možnosti a získávají průpravu k některým sportům. Každý den s dětmi provozujeme nějaký sportík, stavíme opičí dráhy. Výuku plavání pro nás zajišťuje Plavání Katka na Kraví Hoře.

Kreativní

malování, modelování

Děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky; malování, kreslení, modelování, lepení, koláže, otisky. Prostřednictvím výtvarné tvorby rozvíjíme fantazii, kreativitu, tvůrčí schopnosti dítěte.

Hudební

Zpěv, hra na hudební nástroje

Aktivní vnímání a bezprostřední prožívání přiměřených hudebních podnětů kultivuje dětskou duši. Budeme proto nejen hrát a zpívat, ale také se učit naslouchat. Rozvíjíme tím cit pro hudbu.

Dramatická výchova

improvizace, rozvoj komunikace, návštěva divadla

Dramatická výchova rozvíjí osobnost, komunikaci a zlepšuje vztah mezi dětmi.

Přírodovědný

poznávání přírody

Snažíme se poutavým a zajímavým způsobem v dětech vzbudit zájem o přírodu. Prostřednictvím osobních zážitků a zkušeností se děti seznamují s přírodou.