Pro rodiče

Stravování

Dítě se ve školce stravuje 3x denně - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina.

Rodiče, podle délky pobytu dítěte ve školce, dětem donášejí svačiny. Obědy zajišťuje soukromá firma. Cena za oběd je 35 Kč.

Pitný režim je dodržován celý den. Děti mají na výběr čaj, ovocné nápoje či vodu v libovolném množství.

Ceník školného na školní rok 2022/2023

Děti do 3 let (do 31.8. po 3. narozeninách)

5x týdně 4x týdně 3x týdně 2x týdně 1x týdně
4500,- Kč 4200,- Kč 3700,- Kč 3200,- Kč 2500,- Kč

Děti od 3 let (od 1.9. po 3. narozeninách)

5x týdně 4x týdně 3x týdně 2x týdně 1x týdně
6500,- Kč 5700,- Kč 4800,- Kč 3900,- Kč 2800,- Kč

Školné zahrnuje veškeré aktivity v rámci denního režimu – kroužky, výlety, vstupné atd.

Školné nezahrnuje obědy